ÇOKSESLİ MÜZİKLER MÜDÜRLÜĞÜ HAKKINDA

  • Çoksesli müziğin çeşitli türlerinin halkımıza tanıtılması, yaygınlaştırılması ve bu tür müziğin dünyada ve ülkemizde geçirdiği gelişmelerin anlatılması ve meydana getirilmiş olan çeşitli türde eserlerle, yeni uygulamaların en iyi örneklerinin radyo ve televizyon yayınlarında yer alması için gereken tedbirleri almak, bu konudaki uygulamayı denetlemek ve değerlendirmek,

  • Çoksesli müziğin çeşitli türleri içinde yer alan müzikler konusunda repertuarın zenginleştirilmesini ve bu ürünlerin yayınlarda yer almasını sağlayıcı tedbirler almak,

  • Çoksesli müziğin çeşitli türlerinde, Genel Müdürlük tarafından belirlenen esaslara göre, kurum yayın mecralarının ihtiyaçları göz önüne alınarak yurt içi ve yurt dışı müzik kuruluşları ile ilişki kurmak, bu daldaki Türk müzik hayatını çeşitli yönleriyle yansıtmak üzere, yabancı yayın kuruluşlarına gönderilecek müzik programlarını tespit etmek, ilgili birimlerle temas ederek hazırlanmasını ve gönderilmesini sağlamak,

  • Gerektiğinde müzik yayınları konusunda Özel Danışma Kurulları toplanmasını Başkanlığa önermek; bu kurulların önerilerini değerlendirmek; Türk Sanat Müziği dalında görev yapacak araştırma, repertuar ve denetleme kurullarını ihtiyaca göre kurmak, bu kurulların çalışmalarını, değerlendirme kriterlerini ve konuya ilişkin diğer hususları "Esaslar" halinde düzenleyerek, Başkanlığa önermek, kurulların düzenli bir şekilde çalışmasını sağlamak,

  • Çoksesli müziğin çeşitli türlerinde hizmet veren, profesyonel ve amatör toplulukların, şef ve eğiticilerin özlük hareketlerini, mesleki gelişmelerini takip etmek, bu toplulukların çalışma esaslarını hazırlayarak Başkanlığa önermek,

  • Çoksesli müzik yayınları konusunda gerektiğinde Özel Danışma Kurulları toplanmasını Başkanlığa önermek, bu kurulların önerilerini değerlendirmek, çoksesli müzikler dalında Kurum adına çalışacak araştırma, repertuar ve denetleme kurullarını ihtiyaca göre kurmak, bu kurulların çalışmalarını, değerlendirme kriterlerini ve konuya ilişkin diğer hususları “Esaslar” halinde düzenleyerek Başkanlığa önermek, kurulların düzenli bir şekilde çalışmasını sağlamak,

  • Başkanlık tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

ÇOCUK KOROLARI

Ülkemiz çocukları arasında ortak bir söyleme biçimi ve ortak bir repertuar oluşturmak amacıyla çocuk koroları kurulmuştur.

8 yaşından gün almamış ve ses değişimine girmemiş çocuklardan oluşan topluluklarımızdır. İlk olarak 1979 yılında Ankara ve İstanbul Radyoları bünyesinde faaliyet başlamışlardır. Korolara katılmak için yapılacak sınav tarihleri itibariyle; 7 veya 8 yaşında olmaları,gelişmeye elverişli kaliteli bir sese ve eğitimi yürütebilecek yeterli düzeyde bir müzik kulağına ve belleğine sahip olmaları, sınava katılacakları şehirde ikamet etmeleri gerekmektedir

GENÇLİK KOROLARI

Ülkemiz gençleri arasında ortak bir söyleme biçimi ve ortak bir repertuvar oluşturmak amacıyla 1983 yılında Ankara ve İstanbul Radyoları, 1985 yılında ise İzmir Radyosu bünyesinde kurulan TRT ÇSM Gençlik Koroları, ses değişimi dönemini geçirmiş, değişik mesleklerde çalışan, çeşitli eğitim kurumlarında öğrenimlerini sürdüren ve 26 yaşından gün almamış, Soprano-Alto-Tenor-Bas ses gruplarından oluşan amatör ses topluluklarıdır.

TRT Gençlik Koroları kuruluşlarından çok kısa bir süre sonra üretime geçmiş ve Kurum yayınlarında da etkin bir biçimde yer almaya başlayarak, ülke gençleri arasında ortak bir söyleme biçimi ve ortak bir repertuvar oluşturma amacına ulaşmıştır. Bugün belirli bir seviyeye gelen korolarımız ülkemizde benzer koroların kurularak yaygınlaşmasına örnek teşkil etmiştir.

Radyo, televizyon yayınları ve çıkarmış olduğu albümlerin yanı sıra yurt içinde gerçekleştirdikleri sayısız faaliyetle büyük beğeni kazanan korolarımız, ulusal etkinliklerinin yanı sıra uluslararası festival ve seminerlerde de ülkemizi başarı ile temsil etmişlerdir.

TRT Gençlik Korolarının, Türk ve Dünya koro edebiyatından özgün örneklerin yanı sıra, marşlar ve çok seslendirilmiş halk türkülerinden oluşan yaklaşık 502 seslendirilmiş eseri bulunmaktadır. Ayrıca korolarımızın seslendirmiş olduğu marşlar tüm ülke gençleri arasında yaygın bir biçimde söylenmektedir. Bu repertuvar, koroların aldıkları eğitim doğrultusunda a-capella koro tekniğine uygun olarak söylenebildiği gibi piyano ve çalgı eşlikli olarak da seslendirilebilmektedir.

Ülkemiz gençliğinin müzik dinleme ve söyleme şekline doğru örneklerle olumlu katkılar kazandırmak ve sevdirmek amacı taşıyan TRT Gençlik Korolarının, seslendirilmiş 2 Adet CD albümü bulunmaktadır.

TRT İSTANBUL HAFİF MÜZİK VE CAZ ORKESTRASI

TRT İstanbul Hafif Müzik ve Caz Orkestrası ülkemizin başarılı ve seçkin müzisyenlerinin bir araya gelmesiyle 1982 yılında kuruldu. Kurulduğu yıllarda olduğu gibi günümüzde de türünün ilk ve tek örneği olma özelliğini taşıyan orkestra, caz müziğini daha geniş kitlelere ulaşması ve yaygınlaşması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ulusal ve evrensel müzik örneklerini başarı ile müzikseverlere sunan Orkestra “Big Band” yapısını koruyarak özgün bir caz repertuarına sahip olma özelliği taşıyor; ayrıca aranjör niteliği de olan orkestranın kendi elemanlarının yaptıkları beste ve düzenlemeler ile yeni eserlerin ortaya çıkmasına da örnek ve özendirici oluyor.

TRT İstanbul Hafif Müzik ve Caz Orkestrası, radyo-televizyon programları dışında ulusal ve uluslararası kültür ve sanat etkinliklerinde Kurumumuzu ve ülkemizi başarı ile temsil ediyor. Orkestra, kuruluşundan 1998 yılına kadar şef Sühehyl Denizci ile ardından 2011 yılına kadar şef Neşet Ruachan’la çalışmalarını sürdürdü.

TRT İstanbul Hafif Müzik ve Caz Orkestrası yıldızlar topluluğu hâlen şef Kâmil Özler ile çalışmalarına devam ediyor…. Türkiye’nin ilk ve tek “Big Band” Orkestrası her ayın son Salı akşamında saat 20.00 de İstanbul Radyosu Mes’ud Cemil Stüdyosunda birbirinden değerli solist konuklarıyla caz severlerle buluşuyor.

Orkestranın kayıtları ve konserleri, Avrupa Radyo ve Televizyon Birliği (EBU)’ya bağlı yayın kuruluşları arasındaki program değişimlerinde farklı ülkelerin radyolarında da yayınlanıyor.

TRT ANKARA RADYOSU ÇOKSESLİ KOROSU

TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu Orkestra Şefi Prof. Hikmet ŞİMŞEK ve besteci Muammer SUN’un çabalarıyla 1970 yılında kuruldu.

Topluluk, yurdumuzun ilk profesyonel a-capella (eşliksiz) korosudur.

Koro, Rönesans müziğinden günümüz müziklerine uzanan geniş bir dağara sahiptir.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’na bağlı bir topluluk olmanın sağladığı olanaklarla Koro, yurtiçinde ve yurtdışında geniş kitlelerce tanınmaktadır. Koro’nun dağarında değişik örneklerin sergilendiği ses kayıtları bugüne dek, pek çok yabancı yayın kurumu tarafından yayınlanmıştır.

 

BENİM RADYOM

TRT RADYO 1
TRT RADYO 3
TRT TÜRKÜ
TRT FM
TRT NAĞME