TÜRK HALK MÜZİĞİ VE OYUNLARINDAN SORUMLU MÜDÜRLÜK

 • Kurum birimlerinde, Türk Halk Müziğinin aslî ve mahallî özelliklerini koruyarak icra edilmesini ve yayınlarda bu şekilde yer almasını sağlayıcı tedbirleri almak; radyo ve televizyonda yapılan uygulamayı denetlemek ve değerlendirmek,

 • Türk Halk Oyunlarının; oyun, müzik ve kıyafet yönünden özünün bozulmadan aslına uygun olarak icra edilmesini sağlamak, bunun için gerekli denetimleri yapmak,

 • Türk Halk Müziği ve Oyunları Repertuarını geliştirici çalışma ve araştırmalarda bulunmak, bu konularda Kurum içi ve Kurum dışı kişi ve kuruluşlarla temas etmek; uygun görülecek müzik icralarının ses ve görüntü kayıtlarının gerçekleştirilmesi ve yayınlanması için ilgili birimlerle işbirliği yaparak koordinasyonu sağlamak,

   

 • Notaya alınmamış halk müziği örneklerini notaya aldırmak; eksik ve hatalı yazılan notaları gözden geçirerek tek tip halinde yeniden yazılıp basılması için ilgili birim ile işbirliği yapmak ve yayın birimlerinin nota ihtiyaçlarının giderilmesi hususunda gerekli tedbirleri almak,

 • (Ek:09/7/2014 tarihli ve 2014/230 sayılı YKK)Gerektiğinde müzik yayınları konusunda Özel Danışma Kurulları toplanmasını , Başkanlığa önermek; bu kurulların önerilerini değerlendirmek; Türk halk müziği ve oyunları dalında görev yapacak araştırma, repertuar ve denetleme kurullarını ihtiyaca göre kurmak, bu kurulların çalışmalarını, değerlendirme kriterlerini ve konuya ilişkin diğer hususları "Esaslar" halinde düzenleyerek, Başkanlığa önermek, kurulların düzenli bir şekilde çalışmasını sağlamak,

 • Türk Halk Müziği dalında hizmet veren, sanatçılar ile amatör toplulukların, şef ve eğiticilerin özlük hareketlerini, mesleki gelişmelerini takip etmek, bu toplulukların çalışma esaslarını hazırlayarak Başkanlığa önermek,

 • Başkanlık tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

ÇOCUK KOROLARI

Ülkemiz çocukları arasında ortak bir söyleme biçimi ve ortak bir repertuar oluşturmak amacıyla çocuk koroları kurulmuştur.

8-13 yaşlarında ve ses değişimine girmemiş çocuklardan oluşan topluluklarımızdır. İlk olarak 1988 yılında Ankara Radyosu bünyesinde faaliyete başlamışlardır.

Korolara katılmak için yapılacak sınav tarihleri itibariyle; 8 veya 9 yaşında olmaları, gelişmeye elverişli kaliteli bir sese ve eğitimi yürütebilecek yeterli düzeyde bir müzik kulağına ve belleğine sahip olmaları ve sınava katılacakları şehirde ikamet etmeleri gerekmektedir.

 • ANKARA RADYOSU TÜRK HALK MÜZİĞİ ÇOCUK KOROSU

 • TRT TRABZON MÜDÜRLÜĞÜ TÜRK HALK MÜZİĞİ ÇOCUK KOROSU

 • TRT ÇUKUROVA MÜDÜRLÜĞÜ TÜRK HALK MÜZİĞİ ÇOCUK KOROSU

 • Diyarbakır THM Çocuç Korosu

  TRT DİYARBAKIR MÜDÜRLÜĞÜ TÜRK HALK MÜZİĞİ ÇOCUK KOROSU

 • TRT ANTALYA MÜDÜRLÜĞÜ TÜRK HALK MÜZİĞİ ÇOCUK KOROSU

 • TRT ERZURUM MÜDÜRLÜĞÜ TÜRK HALK MÜZİĞİ ÇOCUK KOROSU

GENÇLİK KOROLARI

Ülkemiz gençleri arasında ortak bir söyleme biçimi ve ortak bir repertuar oluşturmak amacıyla gençlik koroları kurulmuştur.

1985 yılında TRT Müzik Dairesi Başkanlığı tarafından açılan sınav sonucunda Ankara Radyosu bünyesinde 30 kişiyle kurulmuştur. İlk eğitici kadrosunda, zamanın değerli hoca ve sanatçıları Mustafa Özgül (Repertuar-Nazariyat), Mehmet Özbek (Nazariyat) ve Hikmet Taşan (Solfej) yer almıştır.

Koroya 1987 yılında açılan takviye sınavıyla saz elemanları alınmış ve ilk eğiticileri Sadettin Gürhan ve Hikmet Taşan hocalar olmuştur. İlerleyen zamanlarda eğitici kadrosuna Ümit Bekizağa (Solfej), Melek Tan (Repertuar-Nazariyat), Enis Gençtürk (Fonetik) ve Serbülent Yasun (Solfej) katılmıştır. Halen Ali Haydar Gül (Solfej), Ertuğrul Karabulut (Nazariyat) ve Mustafa Acar (Saz Eğitmeni) Koroda görev yapmaktadır.

THM Gençlik Koroları, TRT Ankara, İstanbul, Trabzon, Antalya ve Erzurum Radyoları bünyesinde çalışmalarına devam etmektedir. Yakın bir zamanda TRT İzmir Gençlik Korosu’nun da faaliyete geçmesi planlanmaktadır.

 • TRT ANKARA THM GENÇLİK KOROSU

  ANKARA RADYOSU TÜRK HALK MÜZİĞİ GENÇLİK KOROSU

 • TRT İstanbul Radyosu Gençlik Korosu

  İSTANBUL RADYOSU TÜRK HALK MÜZİĞİ GENÇLİK KOROSU

 • TRT TRABZON MÜDÜRLÜĞÜ TÜRK HALK MÜZİĞİ GENÇLİK KOROSU

 • TRT ANTALYA MÜDÜRLÜĞÜ TÜRK HALK MÜZİĞİ GENÇLİK KOROSU

 • TRT ERZURUM MÜDÜRLÜĞÜ TÜRK HALK MÜZİĞİ GENÇLİK KOROSU

BENİM RADYOM

TRT RADYO 1
TRT RADYO 3
TRT TÜRKÜ
TRT FM
TRT NAĞME