Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), devlet adına radyo ve televizyon yayınlarını gerçekleştirmek amacıyla, 01 Mayıs 1964’de, özel yasayla özerk tüzel bir kişiliğine sahip olarak kuruldu. 1972’deki anayasa değişiklikleri ile kurum “tarafsız” bir kamu iktisadi kuruluş olarak tanımlandı.

1982 Anayasası hükümleri doğrultusunda 1984 yılında Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu yeniden düzenlendi. Uydu yayınlarının 1986’dan sonra, Türkiye’ye yönelik yayın yapan özel televizyonların ortaya çıkması, TRT’nin 1990 yılına kadar süren televizyon yayınları üzerindeki tekelini ortadan kaldırıldı.

Anayasanın 133. maddesinin 1993’te değiştirilmesiyle özel radyo ve televizyon yayınları serbest bırakılırken, TRT’nin özerkliği yeniden tesis edildi. TRT bugün, özerkliği ve tarafsızlığı anayasada hükme bağlanan, radyo ve televizyon ile tüm medya araçlarından yayın yapan kamu hizmeti yayıncısı olarak hizmet vermektedir.

TRT Müzük Dairesi Başkanlığı
Müzik Dairesi Başkanlığı

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun kuruluşundan daha önce, ilk kez Türk Telsiz Telefon A.Ş.’ye bağlı olarak gerçekleştirilen radyo yayınları 1964’de TRT çatısı altında toplandı. 06 Mayıs 1927’de yayına başlayan İstanbul Radyosu’nun ardından 1928 yılında Ankara Radyosu ilk yayınlarını yaptı. Ankara ve İstanbul Radyoları 08 Eylül 1936 tarihinde PTT’ye devredildi. PTT’ye devredildikten sonra vericisi güçlendirilen Ankara Radyosu 28 Ekim 1938’de resmen işletmeye açıldı. Ekim 1938 yayınlarına ara veren İstanbul Radyosu, 19 Kasım 1949’da yayın hayatına geri döndü. II. Dünya Savaşı ile birlikte radyolar yeni kurulan Matbuat Umum Müdürlüğü’ne (Basın Yayın ve Turizm/Enformasyon Genel Müdürlüğü) bağlandı. 1950’de yayın hayatına İzmir Belediyesi’ne bağlı olarak başlayan İzmir Radyosu, 1953’ten itibaren Matbuat Umum Müdürlüğü bünyesinde yayınlarını sürdürdü.

1960’dan sonra sekiz ilde İl Radyoları kuruldu. Radyo yayınlarının yönetiminin özerk ve tarafsız bir kamu iktisadi kuruluşu olarak düzenlenmesini öngören 1961 Anayasası uyarınca, 1964 yılında 359 sayılı yasayla TRT bünyesinde devam eden radyo yayınları, vericilerinin güçlendirilmesi ile daha geniş kitlelere ve alana ulaştı. 1974 yılında, TRT’nin merkez ve bölge radyolarının birleştirilmesiyle TRT-1, TRT-2 ve TRT-3 radyo yayınları oluşturuldu.

Televizyon yayınları ise, 31 Ocak 1968’de Türkiye’nin ilk deneme televizyon yayını Ankara’da Mithatpaşa Stüdyosu’nda Mahmut Tali Öngören’in açılış konuşmasıyla başladı. Haftada 3 gün, üçer saat olarak başlayan deneme yayınları 1 yıl sonra haftada 4 güne çıktı. 1970’de İzmir Televizyonu, ardından 1971’de İstanbul Televizyonu faaliyete geçti. 

 

Müzik Dairesi Başkanlığı'nın Görevleri


a) Kurumun müzik yayınlarının genel hedef ve esaslarını tespit etmek, müzik programlarının repertuar ve tür açısından genel planlamasını yapmak, uygulamayı denetlemek ve değerlendirmek, gerektiğinde, ulusal ve uluslararası bazı program ve projelerin gerçekleştirilmesini koordine etmek,
b) Müzik yayınları ve programları ile ilgili olarak, genel yayın planının ve yapım uygulama talimatlarının hazırlanması ve yayın birimleri tarafından yapımı önerilen müzik programlarının yayın dönemi öncesi değerlendirilmesi konusunda Radyo ve Televizyon Dairesi Başkanlıklarının yapacakları koordinasyon toplantılarında yer almak,
c) Radyo ve televizyon yayınlarında yer verilecek Kurum içi veya Kurum dışı sanatçılar, topluluklar ve bunların denetimleri ile ilgili koordinasyonu sağlamak,
ç) Müzik programlarının üretimlerinde yer verilecek müzik aleti tür ve sayısını programların özelliklerine göre tespit etmek, radyo ve televizyonda bu konuda uygulama birliği sağlamak, Kurum birimlerinde sürekli olarak görev yapan çeşitli müzik topluluklarının kadrolarını, bu esaslar çerçevesinde ilgili birimlerle işbirliği halinde düzenlemek,
d) Radyolarda ve stüdyo dışında yapılacak, salt müzik üretimlerinin ve konserlerin kaliteli ve düzenli bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak, koordinasyonu sağlamak ve üretim ve icraya dönük çalışmalar konusunda yayın birimlerinden talepte bulunmak,
e) Radyo ve televizyon yayınlarına, müzik üretimi sağlamak açısından, Kurum içi ve Kurum dışı sanatçı, topluluk ve kuruluşlarla temas etmek, uygun görülecek müzik icralarının ses ve görüntü kayıtlarının gerçekleştirilmesi ve yayınlanması için ilgili birimlerle işbirliği yaparak koordinasyonu sağlamak,
f) Yayınlarda kullanmak ve gelecek kuşaklara aktarmak açısından, nitelikli müzik icralarını ve dokümanlarını saklamak, Kurum arşivine göndermek; bunların içerisinden uygun görülenlerden veya yeni üretimlerden derlenecek müzik materyallerini kültür hayatına kazandırmak,
g) İstisna sözleşmeleri ve telif hakları kayıt işlemlerini gerçekleştirmek ve bu konuda uygulama birliğini sağlamak, meslek birlikleri ve hak sahipleri ile telif hakkına ilişkin sözleşme ve ödemeler hakkında gerekli işlemleri yapmak.

BENİM RADYOM

TRT RADYO 1
TRT RADYO 3
TRT TÜRKÜ
TRT FM
TRT NAĞME